Od roku 2010 firma Enitra Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako pierwsza w Polsce rozpoczęła produkcję „Przenośników Narciarskich PTL EniLift”. Przenośniki narciarskie są idealnym rozwiązaniem do nauki jazdy na nartach. Klasyczny wyciąg orczykowy nie nadaje się dla osób uczących się dopiero jeździć i wymaga ciągłej asekuracji ze strony instruktora lub operatora wyciągu. „Przenośnik Narciarski PTL EniLift” jest idealnym i najbezpieczniejszym sposobem na transport początkujących narciarzy na „oślej łączce”, może także stanowić doskonałe uzupełnienie istniejącej infrastruktury narciarskiej lub być pierwszym krokiem do stworzenia kompleksowej bazy narciarskiej.

W zależności od wybranej długości przenośnika, stosowane są cztery rodzaje napędów :

  • 10-50 metrów – napęd 5,5 kW (PTL-50),
  • 51-75 metrów – napęd 7,5 kW (PTL-75),
  • 76-100 metrów – napęd 11 kW (PTL-100),
  • 101-120 metrów – napęd 15 kW (PTL-120).

Konstrukcja każdego z przenośników składa się z trzech zespołów: stacji napędowej, stacji zwrotnej oraz segmentów środkowych, których ilość decyduje o całkowitej długości przenośnika.

Każdy z naszych przenośników EniLift wyposażony jest w:

● chodniki boczne przeznaczone do bezpiecznego opuszczania przenośnika,
● najnowsze systemy czuwające nad bezpieczeństwem użytkowników,
● szafę sterowniczą,
● antypoślizgową taśmę transportującą.

Przenośniki można zabudować na stoku o maksymalnym nachyleniu 10° = 17,5%. Planowaną długość nominalną przenośnika uzyskuje się poprzez zamontowanie odpowiedniej ilości segmentów środkowych uzyskując w ten sposób długości transportu np.:

● Przenośnik 50m = 16 segmentów x 3m + 1,78m = 49,78m
● Przenośnik 75m = 24 segmenty x 3m + 1,78m = 73,78m
● Przenośnik 100m = 33 segmenty x 3m + 1,78m = 100,78m

gdzie:
1,78m – suma widocznych odcinków taśmy stacji napędowej i zwrotnej;

Przenośniki nasze produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami. Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego, w zakresie wytwarzania, montażu i konserwacji oraz przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzenia. Wraz z przenośnikiem dołączamy komplet zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz dokumenty niezbędne do uzyskania odbioru TDT. Każdy przenośnik objęty jest dwuletnią gwarancją. Elementy tj. taśma transportująca, napęd, system bezpieczeństwa objęte są gwarancją producenta.