Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Enitra Sp. z o.o. ul. 1 Maja 62, 58-300 Wałbrzych.
  2. Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, działań poprzedzających jej realizację (marketing produktów i usług administratora, uzgodnienia, dobory, sporządzanie oferty, monitoring oferty).
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f) i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych,
   • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu,
   • zażądania zaprzestania przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu osobom lub firmom upoważnionym rzez nas – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki ,innym odbiorcom: bankom, ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, pomoc prawną oraz instytucjom , które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.
  6. Firmom spedycyjnym realizującym dostawę zamówionego towaru oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. sąd w przypadkach spornych.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
  10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: rodo@enitra.pl
  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  12. Niniejsza klauzula informacyjna nie zmienia warunków umowy łączącej Strony, stanowi jedynie charakter informacyjny w związku z wejściem od dnia 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia.