Od roku 2010 firma Enitra Sp. z o.o. so sídlom vo Wałbrzychu ako prvá v Poľsku začala s výrobou „lyžiarskych dopravníkov PTL EniLift”. Lyžiarske dopravníky sú ideálnym riešením pre výučbu lyžovania. Klasické vlek nie je vhodný pre žiakov, ktorí sa len učia jazdiť a vyžaduje neustále istenie zo strany prevádzkovateľa vleku alebo inštruktora. „Lyžiarsky dopravník PTL EniLift“ je ideálnym a najbezpečnejším spôsobom dopravy začiatočníkov na „somársku lúku”, môže byť dokonalým doplnkom k existujúcej lyžiarskej infraštruktúre alebo byť prvým krokom k vytvoreniu komplexnej lyžiarskej bázy.

V závislosti na dĺžke dopravníka sa používajú štyri typy pohonov:

  • 10-50 metrov – pohon 5,5 kW (PTL-50),
  • 51-75 metrov – pohon 7,5 kW (PTL-75),
  • 76-100 metrov – pohon 11 kW (PTL-100),
  • 101-120 metrov – pohon 15 kW (PTL-120),

Dizajn každého dopravníka sa skladá z troch podskupín: pohonnej stanice, vratnej stanice a stredových prvkov, ktorých počet určuje celkovú dĺžku dopravníku.

Každý z našich EniLift dopravníkov je vybavený:

bočnými chodníkmi určenými pre bezpečné opustenie dopravníku,
● najnovšími systémami dohliadajúcimi nad bezpečnosťou užívateľov,
● rozvádzačom,
● protišmykovým prepravným pásom.

Dopravníky môžu byť namontované na svahu s maximálnym sklonom 10° = 17,5%. Plánovaná nominálna dĺžka dopravníka sa vypočíta množstvom potrebných stredových prvkov, čím získame prepravnú dĺžku napr.:

Dopravník 50m = 16 segmentov x 3m + 1,78m = 49,78m
● Dopravník 75m = 24 segmentov x 3m + 1,78m = 73,78m
● Dopravník 100m = 33 segmentov x 3m + 1,78m = 100,78m

kde:
1,78 m – celkový súčet viditeľných úsekov pásky pohonnej a vratnej stanice;

Naše dopravníky sú vyrábané podľa súčasných noriem a smerníc. Sme držiteľmi oprávnenia technickej kontroly pri doprave, v rozsahu výroby, inštalácie, údržby a školenia obsluhy zariadenia. Spolu s dopravníkom dodávame kompletný súbor schválenej technickej dokumentácie a dokladov požadovaných pre vydanie dokumentu TDT. Na každý dopravník je poskyatnutá dvojročná záruka. Na prvky, napr. prepravný pás, pohon, bezpečnostný systém sa vzťahuje záruka výrobcu.