Firma Enitra Sp. z o.o. existuje na polském trhu od roku 1996. Vznikla sloučením několika specializovaných firem majících mnohaleté zkušenosti v oboru prvků pro pohon a přenos.

Máme veškeré technické, technologické a strojní možnosti. Jsme široce známá firma, která má mnoho klientů jak v Polsku, tak i na celém světě.

EniLift – skupina výrobků pro vybavení lyžařských svahů firmy Enitra

Jsme specialisté v oboru:

● prvků pro pohon a přenos,
● dopravníků pro přepravu veškerého druhu výrobků, včetně lyžařských dopravníků,
● dětských kolotočů (výuka jízdy na lyžích, zábava ve člunech), letních člunových drah,
● zabezpečení lyžařských svahů – sítě, matrace,
● housenkových pásů pro rolby,
● housenic pro skútry,
● hnacích pásů a dopravních pásů,
● obrábění abrazivním vodním paprskem.

Máme vlastní servisní čety a síť inženýrů specialistů.

Firma realizuje politiku integrovaného systému řízení formou zdokonalování a vývoje Systému řízení jakosti v souladu s požadavky normy PN-EN ISO 9001:2001, Systému enviromentálního managmentu v souladu s požadavky normy PN–EN ISO 14001:2005 a Systému bezpečnosti a hygieny práce v souladu s požadavky normy PN-N 8001:2004.
Jako jediná firma v tomto oboru v Polsku máme zavedený Systém řízení hygieny „HYGIENA+“ pro potravinářský a farmaceutický průmysl a jiné průmysly, na které se vztahují tyto procedury.